Privatumo politika

2020-08-13

 UAB „LITDENT“ PRIVATUMO POLITIKA

 BENDROJI INFORMACIJA

Privatumo politika yra parengta pagal Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatas ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Privatumo politika skirta UAB „Litdent“, įm. k. 302304688, interneto svetainės https://litdent.com lankytojams (toliau – Klientai) ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenų tvarkymo sąlygas ši privatumo politika nustato.

Mums rūpi jūsų asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą bei jūsų teises į privatumą, todėl prašome susipažinti su UAB „Litdent“ privatumo politika (toliau – Politika) ir sužinoti, kokius asmens duomenis mes naudojame, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiu tikslu juos renkame, kam perduodame, kiek laiko saugojame ir kokias apsaugos priemones vartojame.

JŪSŲ SUTIKIMAS

Sutikdami su šia Politika, jūs patvirtinate savo sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami siekiant tinkamai įvykdyti jūsų užsakymus, taip pat ir perduodant jūsų duomenis tretiesiems asmenims, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas.

Sutikdami su šia Politika jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Politikoje.

Kokią informaciją ir kokiu tikslu mes renkame iš jūsų

Mes renkame informaciją apie savo Klientų asmens duomenis, kurią jie mums pateikia užsakymo ar kitu metu. Klientai (duomenų subjektai) pateikia šią informaciją apie save:

 • vardas
 • pavardė
 • pareigos
 • adresas
 • Nr.
 • paštas
 • mokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaitos Nr.)
 • IP adresas.

 

Pagrindinis tikslas, dėl kurio mes renkame Jūsų asmens duomenis, yra tinkamo UAB „Litdent“ prekių tiekimo ir pardavimo jums (pirkėjams) užtikrinimas.

NR. DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS RENKAMI DUOMENYS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI DUOMENŲ RINKIMO TEISINIS PAGRINDAS
1 Prekių pardavimas ir pristatymas Klientui vardas, pavardė, adresas, apmokėjimo duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas

 

Tiek, kiek reikalinga įvykdyti užsakymą, išskyrus ūkinę operaciją patvirtinančius apskaitos dokumentus, kurie privalo būti saugomi 10 m. Sutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b)
2 Rinkodaros tikslais, naujienlaiškiams vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas 3 metus nuo Sutarties sudarymo (sutikimo gavimo) arba tol, kol Klientas neatšauks savo sutikimo Kliento sutikimas (BDAR 6 (1) a);

Sutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b)

 

Naujienos ir akcijos

Mes naudosime jūsų pateiktą informaciją siųsdami jums žinias apie naujas prekes, akcijas ir pan., kurie gali jus sudominti. Jūsų asmens duomenis jūsų sutikimu mes naudosime tol, kol nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš mūsų. Mes galime naudoti jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą ir kitą jūsų pateiktą informaciją, kuri gali būti panaudota susisiekiant su jumis nurodytos informacijos pateikimo tikslais.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie jūsų asmens duomenų turės tik tie asmenys, kurie privalo tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles jums, kaip Klientui. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

Nepaisant aukščiau nurodytų jūsų asmens duomenų saugojimo terminų, jūsų asmens duomenis mes turime teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu:

 • jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant ar įtariant neteisėtą veiką;
 • esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu Klientu ar esame pastebėję atitinkamo Kliento padarytus teisės pažeidimus;
 • esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.

Su kuo šia informacija dalinsimės?

Jūsų duomenis gali peržiūrėti IT specialistai, atsakingi už interneto svetainės tobulinimą ir priežiūrą, reklamos specialistai, administruojantys remarketingo kampanijas ir kitas reklamines priemones, siuntimo programos administratoriai. Nurodyti asmenys neturi teisės naudoti jūsų asmens duomenų kitais nei aukščiau išvardintų savo tiesioginių funkcijų vykdymo tikslais.

Užtikriname jūsų duomenų saugumą ir reikalaujame, kad jį užtikrintų visi mūsų darbuotojai ir partneriai. Jokiais atvejais jūsų duomenų neparduodame. Jūsų duomenis perduodame tik su jūsų pačių sutikimu, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis (pvz., jei duomenų prašo teisėsaugos institucijos tyrimui atlikti).

Kokias teises turite dėl pateiktų asmens duomenų?

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko UAB „Litdent“, turi šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus ir(ar) netikslius savo asmens duomenis;
 • bet kuriuo metu uždrausti ar apriboti asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą;
 • jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, J. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt

Dėl visų aukščiau nurodytų teisių, išskyrus teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, galite kreiptis raštu, pateikdami prašymą (paklausimą) reg. paštu arba el. paštu renatas@litdent.com. Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą UAB „Litdent“ paštu ar el. paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Kaip galiu įgyvendinti savo teises ar gauti daugiau informacijos?

Kreiptis dėl savo asmens duomenų teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos gavimo galite el. pašto adresu renatas@litdent.com .

SLAPUKAI

Tam, kad interneto svetainė https://litdent.com tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį (pvz., kompiuterį, mob. telefoną, planšetę) ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine.

Slapukai mums reikalingi, kad galėtume:

 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 • sužinoti interneto svetainės lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

UAB „Litdent“ naudoja šių rūšių slapukus:

RŪŠIS PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
Facebook _fbp naudojamas Facebook rinkodaros tikslais 3 mėnesiai
Google analytics _ga identifikuoja unikalius lankytojus. Naudojamas kiekvienoje puslapio užklausoje atskirti vartotoją, apskaičiuoti sesiją, informaciją svetainės lankomumui ir analizei. 2 metai
Google analytics _gat

 

skirtas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį 10 min.
Google analytics _gid identifikuoja unikalius lankytojus 24 val.

Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių (Google, Facebook ir pan.) naudojamų slapukų funkcijas ir renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo (slapukų) politikose (pavyzdžiui, Google slapukų politikoje, Facebook slapukų politikoje) arba susisiekdami su atitinkamų trečiųjų šalių duomenų apsaugos pareigūnais.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

PASTABA: Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negalėti naudotis visais interneto svetainės funkcionalumais.

Kitos Nuostatos

 • Jūs galite pirkti prekes UAB „Litdent“ interneto svetainėje, kai susipažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su Politika.
 • UAB „Litdent“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką.