Tvarumas

UAB „LITDENT“ yra akredituota įmonė (Sertifikato Nr. GKLT-0289-QC, 2023-05-18, ISO 9001:2015) ir siekianti atitikti aukštus standarto reikalavimus. Viena iš įmonės darbo sričių yra ES direktyvų stebėsena ir jų rekomendacijų laikymasis. Taip pat UAB „LITDENT“ rengia dokumentaciją ir ruošia įmonę ES ISO 14001 sertifikato reikalavimams (aplinkai nekenksmingos medžiagos; žalioji energija).

Remiantis direktyva (ES) 2018/851 (kuri rekomenduoja ir nustato privalomus tekstilės atliekų rūšiavimo, surinkimo (iki 2025 m.) ir perdirbimo reikalavimus, siekiant perdirbti, pavyzdžiui, gaminti „žaliąją energiją“). Vienas iš 2018 m. įmonės UAB „LITDENT“ vykdomų projektų atlikti kompozitinių granulių kokybės matavimus ir lyginamąją analizę.

Šis darbas buvo atliktas bendradarbiaujant su SIA JLU Technologies (LV)

UAB „LITDENT“ is an accredited company (Certificate nr GKLT-0289-QC, 18.05.2023, ISO 9001:2015) and in order to meet the high requirements of the standard, one of the areas of the company’s work is monitoring EU directives and following their recommendations. Also, UAB „LITDENT“ prepares documentation and the company for the requirements of the EU ISO 14001 certificate (environment friendly materials; green energy).

Based on Directive (EU) 2018/851 (which recommends and imposes mandatory requirements for the sorting, collection (until 2025) and processing of textile waste for the purpose of recycling, for example, to generate “green energy”), one of the company’s current projects UAB „LITDENT“ is carrying out measurements and comparative analysis of the quality of composite granules.

This work was carried out as part of cooperation with SIA JLU Technologies (LV).